Ustawa

z dnia 13-10-1995

Prawo łowieckie.

Statut PZŁ

Statut PZŁ /po zmianie/

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 23-03-2005
w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (z póź, zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckich

uchwała nr 29a/2013 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 11.12.2013

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 8.03.2010
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 22-12-2009
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 21-06-2005
w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 16-03-2005
w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 11-03-2005
w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

Ustawa

z dnia 21-05-1999
o broni i amunicji

Ustawa

z dnia 21-08-1997
o ochronie zwierząt

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia: zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 04-09-2007
w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania