Żywot łowiecki

"(...)Żywot łowiecki ma sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest cały stopniowem wcielaniem w życie i ziszczaniem się najczarownieszych snów. Jawa zaś od tych snów bywa najczęściej jeszcze piękniejsza.(...)" - Julian Ejsmond

~Łowczy

Odstrzał bobrów

Stosownie do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 października 2016 roku, Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach upoważnił WKŁ308 przy WAT do dokonania odstrzału redukcyjnego 12 osobników bobra, na terenie obwodu łowieckiego nr 422 w okresie 3 lat. Zarząd Koła upoważnił łowczego do wydawania Upoważnień do wykonywania odstrzału. Jednym z warunków otrzymania odstrzału jest odbycie przeszkolenia w tym zakresie. Zarząd Okręgowy w Warszawie planuje organizację przedmiotowego szkolenia na przełomie stycznia/lutego. Członkowie zainteresowani udziałem w szkoleniu mogą się zgłaszać do łowczego koła. Posiadanie przeszkolenia jest o tyle istotne, że należny się spodziewać odstrzału bobrów w pozostałych obwodach.

~Łowczy, 11 stycznia 2017

Zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

W dniu 20.12.2016r zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nakłada ono m.in. konieczność zgłaszania przez dzierżawców (WKŁ 308) lub zarządców obwodów łowieckich organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków. Ww. rozporządzeniem wprowadzony został nakaz powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu a także zakaz wnoszenia na teren gospodarstw, w których jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

~Łowczy, 29 grudnia 2016

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Darz Bór w polu i kniei życzy Zarząd Koła.

~Łowczy, 23 grudnia 2016

Witamy w Kole

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 roku przyjął w poczet członków, Kolegę Ireneusza Jurkiewicza, zamieszkałego w Bolimowie. Darz Bór !

~Łowczy, 20 grudnia 2016

Pierwsze jelenia w obwodzie nr 422

W historii obwodu łowieckiego nr 422 zostały odstrzelone pierwsze jelenie. Łanię i cielę pozyskał Krzysiu Jastrzębski.Plan jeleni więc wykonany.
Jednak realizacja planu pozyskania saren jest zagrożona.

~Łowczy, 15 listopada 2016

Hubertus Gostyniński

Zapraszam Koleżanki i Kolegów na tegoroczny Hubertus Gostyniński. W tym roku gospodarzem jest nasze Koło. Rozpoczynamy od Mszy Świętej o godzinie 6.30 w Kościele Parafialnym w Lucieniu. Po mszy zbiórka myśliwych. Około godziny 14.30 jest planowany uroczysty pokot. Darz Bór !

~Łowczy, 1 listopada 2016

Ogólnopolska inwentaryzacja dzików

Minister Środowiska Jan Szyszko zobowiązał Polski Związek Łowiecki do wykonania ogólnokrajowej inwentaryzacji dzika wspólnie Lasami Państwowymi przy udziale organizacji pozarządowych /ekologów/, samorządów, oraz przedstawicieli jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ale jak na razie to w liczeniu uczestniczą tylko myśliwi z leśnikami, czyli jak zawsze. Inwentaryzację należy wykonać w dniach od 13 października do 6 listopada, metodą pędzeń próbnych na 10% powierzchni lasów.
Inwentaryzacja dzików w obwodzie łowieckim nr 422 na terenie Nadleśnictwa Siedlce odbyła się w ostatnią niedzielę.
Przed nami inwentaryzacja w obwodzie nr 304 na terenie Nadleśnictwa Gostynin, którą zaplanowano na sobotę 29.10.2016 roku. Koło ma wystawić 15 osób. Zbiórka o godzinie 7.00 w Nadleśnictwie ul. Bierzewicka 55 Gostynin. Proszę o zgłoszenia wzięcia udziału w inwentaryzacji do łowczego, nie później niż do 21.10.2016 roku do godziny 9.00.
Jednym z celów stojących przed inwentaryzacją dzika to potwierdzenie danych PZŁ dotyczących liczebności populacji dzika w Polsce, która jest kilkakrotnie niższa od stanu liczebności lansowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacje rolnicze. Koleżanki i Koledzy prowadzona akcja ma również charakter wizerunkowy, pokazuje że myśliwi potrafią licznie i aktywnie uczestniczyć w tak dużym przedsięwzięciu jakim jest ogólnopolskie liczenie dzików.
Darz bór!

~Łowczy, 18 października 2016

Ocena prawidłowości odstrzału kozłów w Skierniewicach

Ocena prawidłowości odstrzału kozłów w Skierniewicach, z uwagi na ogólnopolskie liczenie dzików, odbędzie się w tym sezonie: w czwartek i piątek 27 i 28 października w godzinach 9-15 w siedzibie zarządu okręgowego. Wykaz pozyskanych kozłów będzie posiadał kol. Tadeusz Buczek.

~Łowczy, 11 października 2016

Plan polowań zbiorowych na sezon 2016/17

W dniu 8 października 2016 Zarząd uchwalił Plan polowań zbiorowych na sezon 2016/17. Plan do pobrania na stronie. Darz Bór!
(więcej...)

~Łowczy, 11 października 2016

Spotkanie z dziećmi

W dniu 20 września 2016 roku w ramach współpracy ze szkołą podstawową w Teodorowie na terenie obwodu nr 304, odbyło się spotkanie myśliwych z dziećmi klas 3, 4 i 5. Na wstępie Łowczy Tomasz Łaptosz wręczył na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Marciniak zestaw plansz pt.: Dzika natura Mazowsza. Plansze, których zakup był współfinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie, koło otrzymało z Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie. Na spotkaniu starano się w przystępny sposób przybliżyć , cele i zadania jakie stoją przed kołami łowieckimi. Myśliwi opowiadali również na temat zwyczajów zwierzyny, polowań, w tym zaprezentowano sposoby wabienia. Wizycie myśliwych towarzyszyło duże zainteresowaniem dzieci. Było bardzo wiele pytań, dzieci wykazały dużą widzę na poruszane tematy. Zaplanowane na godzinę lekcyjną spotkanie, przeciągnęło się do półtorej godziny. Na spotkaniu byli również myśliwi Darek Kaźmierczak i Piotrek Piotrowski. Fotki.

~Łowczy, 3 października 2016

Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach

W dniach 17-18 września 2016 odbyło się 39 Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. W pierwszym dniu była Świąteczna Parada - Miasto Pełne Smaku, której uczestnicy przeszli ulicami miasta. W tym roku po raz pierwszy Koło wystawiło sztandar w asyście Marioli Kosiorek, Idziego Merta i Tomasza Łaptosz. Kolumnę myśliwych otwierali przedstawiciele Władz Okręgowych PZŁ w Skierniewicach, następnie myśliwi w historycznych strojach z sokołami a dalej poczty sztandarowe kół. Myśliwi byli bardzo ciepło przyjmowani przez publiczność, wielokrotnie nagradzani oklaskami. Do zobaczenia za rok. (fotki)

~Łowczy, 18 września 2016

Afrykański pomór świń obwód łowiecki nr 422 ! /aktualizacja z dnia 8.09.2016 roku/

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach nazwany dalej „weterynarią” na spotkaniu w dniu 26.08.2016 roku z przedstawicielami kół łowieckich zakomunikował miedzy innymi ,że teren gminy Siedlec ustanawia się „obszarem ochronnym” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 6.05.2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
W związku z powyższym w niżej wymienionych rejonach polowania obwodu nr 422, leżących na terenie Gminy Siedlce, po odstrzale dzika obowiązuje następująca procedura postępowania:
Wypatroszyć dzika na folii – tak aby farba nie zanieczyściła podłoża. .
Od każdego pozyskanego dzika myśliwy jest zobowiązanych pobrać próbkę krwi, lub zamiennie cześć średziny, nerki, płuca lub migdałków, zgodnie z wytycznymi /patrz tablica informacyjna/. Próbkę należy dostarczyć wraz z wypełnionym protokołem pobrania próbki (formularz znajduje się przy książce na kwaterze), do weterynarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15. Do tego czasu próbkę należy przechowywać w lodówce (nie wolno zamrażać). Próbki będą przekazywane do badań z weterynarii do Puław do godziny 8.30 w poniedziałki i czwartki. Do czasu otrzymania ujemnego wyniku badania w kierunku ASF, tusza dzika, nargi oraz patrochy muszą być przechowywane na terenie gminy Siedlce tj. na terenie nw. rejonów polowania w chłodnym miejscu. Zabronione jest również pobieranie do tego czasu, próbki tuszy dzika do badania na obecność włośni.

Rejony polowania leżące na terenie Gminy Siedlce : „strzelnica”, „wólka wołyniecka”, „wołyńce”, „żelków” i część rejonu „teodorów”.
Ważne do odwołania.

~Łowczy, 8 września 2016

Dostojny Jubileusz

W dniu 5 września 2016 roku odbyło się uroczyste posiedzeniu Zarządu Koła, na którym Prezes Bolesław Pawłowicz złożył życzenia w imieniu wszystkich członków Koła, dostojnemu Jubilatowi Karolowi Lechna z okazji 60 lecia członkostwa w Polskim Związku Łowieckim. Po części oficjalnej, w miłej atmosferze wspominaliśmy początki polowań w Kole. Darz Bór! /fotki/

~Zarząd, 5 września 2016

Afrykański pomór świń - obwód łowiecki nr 422 !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach nazwany dalej „weterynarią” na spotkaniu w dniu 26.08.2016 roku z przedstawicielami kół łowieckich zakomunikował miedzy innymi ,że teren gminy Siedlec ustanawia się „obszarem ochronnym” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 6.05.2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
W związku z powyższym na niżej wymienionych rejonach polowania obwodu nr 422, leżących na terenie Gminy Siedlce, występują ograniczenia związane z pozyskanymi dzikami.
Od wszystkich pozyskanych dzików myśliwy jest zobowiązany pobrać próbkę krwi, którą następnie należy dostarczyć do "weterynarii" w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15. Do tego czasu krew należy przechowywać w lodówce (nie wolno zamrażać). Próbki będą przekazywane do badań z "weterynarii" do Puław do godziny 9 w poniedziałki i czwartki. Do czasu otrzymania ujemnego wyniku badania w kierunku ASF, tusza dzika, nargi oraz patrochy muszą być przechowywane na terenie gminy Siedlce tj. na terenie nw. rejonów polowania.

Rejony polowania lezące na terenie Gminy Siedlce : „strzelnica”, „wólka wołyniecka”, „wołyńce”, „żelków” i część rejonu „teodorów”.
Ważne do odwołania

~Łowczy, 31 sierpnia 2016

65 "urodziny"

Z okazji 65 rocznicy powstania naszego Koła, Koleżankom i Kolegom życzymy sukcesów w polu i kniei oraz niezapomnianych myśliwskich przeżyć. Darz Bór!

~Zarząd Koła, 18 lipca 2016

Zakaz noszenia broni i przemieszczania na terenie Warszawy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r., w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania, informujemy, że zakaz dotyczy wszelkiego rodzaju broni w tym palnej myśliwskiej:
-na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 4 lipca 2016 do dnia 10 lipca 2016 r.

~Łowczy, 28 czerwca 2016

Mistrzostwa Koła w strzelaniu śrutowym

W dniu 16 kwietnia 2016 roku odbyły się tradycyjne już Mistrzostwa WKŁ 308 przy WAT w strzelaniu śrutowym w konkurencjach TRAP i Zając . Kolejno miejsca zajęli: I miejsce Andrzej Lechna wynikiem 115/125; II miejsce Kazimierz Koliński wynikiem 105/125; III miejsce Jakub Michalski wynikiem 85/125.

~Łowczy, 18 kwietnia 2016

Walne Zgromadzenie, przystrzelanie broni

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 308, działając zgodnie z §55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje Walne Zgromadzenie członków Koła. Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 08.05.2016 roku (niedziela) o godz. 10.00 w Klubie WAT w sali nr 119 przy ul. Kaliskiego 25A w Warszawie.
Zarząd WKŁ nr 308 organizuje w dniu 16.04.2016r. (sobota) od godz. 9.00 do 11.00 przystrzeliwanie broni oraz od godz. 11.00 do 13.00 mistrzostwa Koła w strzelaniu myśliwskim na strzelnicy ZO PZŁ w Suchodole. Porządek Zgromadzenia

(więcej...)

~Łowczy, 11 kwietnia 2016

Witamy w Kole

Zarząd przyjął w poczet członków Koła Kolegę Stanisława REKUS, leśnika zamieszkałego w Choinku. Witamy w Kole. Darz Bór!!

~Łowczy, 30 marca 2016

Inwentaryzacja zwierzyny

Na mocy porozumienia między PZŁ a LP w dniu 27 i 28 lutego w całym kraju odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny.
W dniu 27 lutego sobotę od 7.00, odbędzie się inwentaryzacja w obwodzie 304. Koło ma delegować 14 osób. Z uwagi na konieczność przekazania listy uczestników do godz 9.00 w poniedziałek, proszę o jak najszybsze potwierdzenie udziału.
Członkowie, którzy zgłoszą gotowość wyjazdu własnym samochodem, niech zgłoszą liczę osób, które mogą zabrać. Koło wystawi zlecenia wyjazdu, będące podstawą do zwrotu kosztów.
Szczegóły dotyczące inwentaryzacji w obwodzie nr 422, która odbędzie się 28 lutego w niedzielę, będą zamieszczone na stronie koła we wtorek wieczorem.

~Łowczy, 21 lutego 2016

Radosnych Świąt

Radosnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze, samych dobrych dni w nadchodzącym roku oraz darz bór w polu i kniei życzy Zarząd Koła.

~Łowczy, 24 grudnia 2015

Gospodarz obwodu nr 422

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26.11.2015 roku powołał Kolegę Pawła Galasa na gospodarza obwodu łowieckiego nr 422. Ta drogą Zarząd składa podziękowanie Koledze Jarosławowi Zintkowi, dotychczasowemu gospodarzowi obwodu, za duży wkład pracy na rzecz zagospodarowania obwodu nr 422. Darz Bór!

~Łowczy, 1 grudnia 2015

Zagrożony plan odstrzału

Apeluję o bardziej aktywny udział w wykonaniu planu odstrzału saren i danieli w obwodzie nr 47.

~Łowczy, 18 listopada 2015

Hubertus Gostyniński

W dniu 7 listopada 2015 odbył się już III Hubertus Gostyniński. W tym roku gospodarzem było Wojskowe Koło Łowieckie nr 328 "Trop". O godzinie 7.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele w Nowym Duninowie. Msza miała podniosły charakter, przy pięknej muzyce myśliwskiej. W trakcie mszy nadano sztandar kołom: Gospodarzowi WKŁ 328 "TROP" oraz KŁ "Brzask" przy Politechnice Warszawskiej. W tym roku w Hubertusie wzięło udział 6 kół łowieckich. Na uroczystym pokocie ułożono: jelenia byka, cielę, 2 dziki i 2 lisy. Królem Hubertusa został Arkadiusz Jaskuła łowczy WKŁ 328 "Trop". Na koniec tradycyjna biesiada myśliwska w leśnych ostępach.
Za rok gospodarzem Hubertusa będzie Nasze Koło. Darz Bór!

~Łowczy, 11 listopada 2015

Ocena parostków kozłów pozyskanych w obwodzie 422

Ocena parostków kozłów pozyskanych w obwodzie nr 422 odbędzie się w ZO PZŁ w Siedlcach w dn. 23.11.2015 w godz. 12-17.
Proszę o dostarczanie trofeów wraz z prawidłowym opisem zawierającym imię i nazwisko myśliwego, datę odstrzału, nazwę koła i numer obwodu.

~Łowczy, 5 listopada 2015

Polowanie Hubertowskie

W dniu 24 października w obwodzie nr 422 odbyło się Polowanie Hubertowskie. W polowaniu wzięło udział 16 myśliwych. Na pokocie ułożono: 1 dzika i 5 lisów. Królem polowania został Jakub Michalski, który strzelił 1 dzika, wicekrólem został Tomek Łaptosz, który strzelił 3 lisy. Pogoda i nastroje były wspaniałe. Po zakończeniu polowania była tradycyjna biesiada myśliwska.

~Łowczy, 27 października 2015

Szczenięta wyżł niemiecki szorstkowłosy

Koleżanka Mariola Kosiorek ma szczenięta rodowodowe ZKWP, FCI wyżł niemiecki szorstkowłosy po Agra z Łowickiego Grodu i Mool Parick Haus. Telefon 886 100 418; www.magnuspsy.pl. Może są chętni?

~Łowczy, 18 października 2015

Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/16

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 października uchwalił Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016. Plan jest do pobrania na stronie Koła. Darz bór!
(więcej...)

~Łowczy, 14 października 2015

Relacja z uwolnienia dzika lochy

W sobotę 26 września 2015 roku Leśniczy Leśnictwa Choinek i jednocześnie myśliwy Kolega Dariusz Kaźmierczak otrzymał informację, że na terenie ośrodka wypoczynkowego w Miałkówku do niezabezpieczonego zbiornika na wodę wpadł dzik. Ośrodek położony jest na terenie obwodu łowieckiego nr 304, dzierżawionego przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 308 przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kolega Dariusz Kaźmierczak skontaktował się z łowczym koła Kolegą Tomaszem Łaptoszem, po czym razem udali się na miejsce zdarzenia. Po drodze dołączył do nich wiceprezes koła Kolega Idzi Merta. Okazało się, że do wyłączonego z użytkowania, betonowego zbiornika wpadła duża locha, o wadze ok. 80-90 kg. Zwierzę było w dobrej kondycji, lecz przestraszone zachowywało się bardzo agresywnie. Mimo, iż zbiornik miał głębokość około 3,5 m, locha atakowała zaglądające do niego osoby, wyskakując do góry. Poziom wody w zbiorniku, chociaż niski, bo sięgający około 60 cm, dodatkowo komplikował sytuację, gdyż próba uśpienia dzika mogła zakończyć się jego utopieniem.
Łowczy telefonicznie zawiadomił Lekarza Weterynarii Pana Krzysztofa Michalaka, a następnie Państwową Powiatową Straż Pożarną w Gostyninie. Po konsultacjach z dowódcą przybyłej na miejsce straży, podjęto decyzję o wypompowaniu wody ze zbiornika. Jednak nie było to zadanie proste, gdyż locha wielokrotnie, groźnie atakowała opuszczaną na dno pompę. Robiła to z taką furią, że strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ktoś przez nieuwagę wpadł do zbiornika. Niestety, nie tylko dzik utrudniał zadanie. Błoto na dnie zbiornika zatykało pompę i nie udało się wypompować wody do końca. Nie było rady, należało podjąć ryzyko i uśpić lochę licząc, że pod podaniu środka usypiającego, położy się w miejscu gdzie wody było mniej. Do akacji przystąpił lekarz weterynarii aplikując pierwszą dawkę środka. I tu również napotkaliśmy na „schody”. Wystrzelona strzykawka trafiła dzika nad łopatką, ale w strzykawce pozostało ok. 2/3 środka usypiającego. Należało podać kolejną dawkę. Druga strzykawka odbiła się od dzika i dopiero trzecia osiągnęła cel. Locha za każdym razem reagowała agresywnie, próbując wyrwać strzykawkę. Po około 15 minutach środek usypiający zaczął działać. Dzik czując to, co jakiś czas przeskakiwał z miejsca na miejsce. Nic nie można było zrobić mimo ciągłego ryzyka, że się utopi. Kolega Darek Kaźmierczak wpadł na pomysł, aby zarzucić dzikowi na gwizd pętlę z liny strażackiej, co pozwoli utrzymywać go ponad wodą. Choć nie było to proste, to jednak się udało. Pętla zacisnęła się na klatce piersiowej i linę natychmiast owinięto na stalowej rurze, aby unieruchomić dzika, który słabł z każdą chwilą. Po krótkim czasie locha wsparta na betonowym występie, usnęła z głową nad powierzchnią wody. Do zbiornika opuszczono dwie drabiny strażackie, po których wyciągnięto dzika. Dla bezpieczeństwa, lekarz wcześniej podał jeszcze jedną dawkę środka usypiającego.
Myśliwi podjęli decyzję, aby bez zbędnej zwłoki, śpiącą jeszcze lochę wywieść do lasu Leśnictwa Choinek. Jak najdalej od ludzi, bo nie wiadomo jak się zachowa po wybudzeniu. Dzika załadowano na przyczepkę myśliwego kolegi Tomasza Iwańskiego, który wraz z pozostałymi myśliwymi pojechał do lasu. Po przybyciu na miejsce dzika ostrożnie wyładowano. Myśliwi z pewnej odległości obserwowali lochę, która po około 10 minutach zaczęła się poruszać. Próbowała powstać, ale przewracała się. Z czasem zachowywała się coraz pewniej. Po około 20 minutach, ku zdziwieniu myśliwych, zaczęła spokojnie buchtować. Był to wspaniały widok. Locha stopniowo zaczęła się oddalać, aby na dobre powrócić do kniei. Myśliwi z poczuciem ulgi i spełnionego obowiązku wrócili do domów.
Tą drogą w imieniu Zarządu Koła, składam gorące podziękowania, biorącym udział w akcji, Strażakom Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie oraz Lekarzowi Weterynarii Panu Krzysztofowi Michalakowi.
Z myśliwski pozdrowieniem Darz Bór!
Tomasz Łaptosz łowczy WKŁ 308 przy WAT w Warszawie

Fotki
(więcej...)

~Łowczy, 5 października 2015

Zmiana miejsca wyłożenia Książki ewiedncji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w obwodzie nr 47

Zarząd WKŁ nr 308 na posiedzeniu w dniu 10.09.2015 roku podjął uchwałę, iż Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w obwodzie łowieckim nr 47 będzie wyłożona pod adresem: 99-417 Bolimów, ul. Łowicka 23, (w domku myśliwskim). Uchwała wchodzi w życie od dnia 03.10.2015r.

~Łowczy, 29 września 2015

Witamy w Kole nowych członków

Zarząd przyjął w poczet członków nowych Kolegów: Dariusza Łukasiewicza na posiedzeniu w dniu 18 czerwca oraz Janusza Andrzejewskiego na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia. Koledzy witamy w Kole i Darz Bór !

~Łowczy, 8 sierpnia 2015

Perukarz

W dniu 12 lipca 2015 Święty Hubert zdarzył Tadziowi Buczkowi kozła o parostkach perukarza, którego strzelił w obwodzie nr 47. Piękne i niespotykane trofeum. Tadziu szczęściarzu gratuluję i Darz Bór!

~Łowczy, 15 lipca 2015

Przystrzelanie broni

Przypominam o obowiązku dostarczenia/przesłania zaświadczenia z przystrzelania broni. Przystrzelanie broni jest jednym z warunków do wykonywania polowania. Dotyczy myśliwych, którzy nie brali udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez Koło.

~Łowczy, 14 lipca 2015

Okręgowe Zjazdy Delegatów PZŁ

W ubiegły weekend odbyły się Okręgowe Zjazdy Delegatów w okręgach: warszawskim, skierniewickim i płockim. Delegaci Koła brali aktywny udział w przebiegu zjazdów, zabierając głos w dyskusji, pracując w Komisji Skrutacyjnej czy w Komisji Uchwal i Wniosków. Dyskusja i podejmowane uchwały na wszystkich zjazdach miały wspólny mianownik i dotyczyły: prac na zmianami ustawy Prawo łowieckie, szkód łowieckich oraz promocji łowiectwa i prawdziwego wizerunku Polskiego myśliwego. Wszystkie zjazdy przyjęły sprawozdania Władz Okręgowych. Poniżej moje wystąpienie w Panelu Dyskusja na Zjeździe w Warszawie

Pozostała treść artykułu dostępna jest jedynie dla zalogowanych użytkowników (logowanie...)

~Łowczy, 11 lipca 2015

Skład grup myśliwych na rykowisku

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2015 ustalił skład grup myśliwych i terminy wyjazdu na rykowisko do obwodu nr 304. Treść uchwały w zakładce do pobrania. Informację można uzyskać również bezpośrednio u łowczego koła.
(więcej...)

~Łowczy, 25 czerwca 2015

Zmiany rejonów polowań

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13.04.2015 roku dokonał zmiany niektórych rejonów polowań. Uchwała wchodzi w życie od 1.05.2015 roku. Mapy z aktualnymi rejonami polowań w zakładce do pobrania.

~Łowczy, 1 maja 2015

Mistrzostwa Koła w strzelaniu myśliwskim

W dniu 18 kwietnia 2015 roku na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole odbyły się już kolejne Mistrzostwa Koła w strzelaniu myśliwskim ze śrutu. W tym roku mistrzostwa były na wysokim poziomie. W rywalizacji o mistrzostwo koła, po dogrywce zwyciężył Kuba Michalski z wynikiem 125/105 pkt. Drugie miejsce zajął Andrzej Lechna z wynikiem 125/105. Trzecie miejsce po dogrywce zajął Paweł Galas z wynikiem 95/125. Brawo Koledzy.

~Łowczy, 26 kwietnia 2015

Walne Zgromadzenie oraz przystrzeliwanie broni

Zarząd Koła zwołuje Walne Zgromadzenie członków Koła, które odbędzie się dnia 19.04.2015 roku (niedziela) o godz. 10.00 w Klubie WAT w sali nr 119 przy ul. Kaliskiego 25A w Warszawie.
Ponadto Zarząd Koła organizuje w dniu 18.04.2015r. (sobota) od godz. 9.00 do 11.00 przystrzeliwanie broni a od godz. 11.00 do 13.00 mistrzostwa Koła w strzelaniu myśliwskim na strzelnicy w Suchodole. Zarząd zaprasza wszystkich członków Koła wraz z rodzinami – atrakcyjna nagroda dla mistrza. Porządek zebrania

(więcej...)

~Łowczy, 8 kwietnia 2015

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, wiary i nadziei oraz Wesołego Alleluja dla Kolegów, waszych Rodzin i Bliskich życzy Zarząd Koła.

~Łowczy, 4 kwietnia 2015

W obwodzie nr 47 wydłużono okres polowań na lisy

Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła z dnia 26 marca 2015 w obwodzie nr 47 w sezonie łowieckim 2015/16 wydłużono okres polowań na lisy o miesiące kwiecień i maj 2015 roku.
Koledzy sądzę, że mamy pełną świadomość co do wagi działań mających na celu ochronę zwierzyny drobnej, ale i nie tylko.

~Łowczy, 1 kwietnia 2015

Połączono obwody nr 47 i 48

Na wniosek Zarządu Koła Sejmik Wojewódzki w Łodzi połączył obwody nr 47 i 48 w jeden obwód o numerze 47.

~Łowczy, 1 kwietnia 2015

Wpuszczono bażanty do obwodu nr 47

W dniu 8 marca 2015 wpuszczono kury bażantów do obwodu nr 47. Ptaki Koło zakupiło w Ośrodku Hodowli Zwierzyny PZŁ w Gradowie. Fotki.

~Łowczy, 10 marca 2015

Inwentaryzacja zwierzyny w Rejonie hodowlanym nr 2 Gostynin

W dniu 21 lutego 2015 na terenie Rejonu hodowlanego nr 2 "Gostynin" odbyła się inwentaryzacja zwierzyny metodą próbnych pędzeń . W skład rejonu hodowlanego wchodzi nasz obwód łowiecki nr 304. Inwentaryzacja była dość dużym przedsięwzięciem logistycznym, w którym wzięło udział ok. 80 osób. Inwentaryzację zorganizował Kierownik rejonu hodowlanego. W pędzeniach brali udział pracownicy ALP, członkowie kół łowieckich oraz młodzież liceum wojskowego w Gostyninie. Był też obecny Zastępca Dyrektora Regionalnego ALP w Łodzi. Trzy grupy inwentaryzacyjne przeprowadziły w sumie 17 pędzeń, na powierzchni 1700 ha lasu, co stanowi 5% powierzchni leśnej rejonu hodowlanego. Wyniki inwentaryzacji był dość zaskakujące. Po podsumowaniu wstępnych wyników inwentaryzacji, podano grochówkę i wieprzową świeżynkę. Smakowało wybornie. Darz Bór!

~Łowczy, 24 lutego 2015

Strażnik Łowiecki

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku powołał na funkcję strażnika łowieckiego Kolegę Idziego Mertę. Darz Bór !

~Łowczy, 6 lutego 2015

Wydłużono okres polowań na lochy

Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2014 roku wydłużył okres polowań na lochy.
W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.polujemy na lochy od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia 31 grudnia.
Rozporządzenie w zakładce "akty prawne".

~Łowczy, 13 stycznia 2015

Pasowanie na Rycerza Św Huberta

Komunikuję, że na polowaniu zbiorowym w dniu 22 listopada 2014 w obwodzie 304, nasza Koleżanka Mariola Kosiorek strzeliła pierwszą sztukę zwierzyny grubej, jelenia łanię. Po odtrąbieniu pokotu, odbyło się tradycyjna ceremonia pasowania Koleżanki Marioli na Rycerza Świętego Huberta. Darz Bór !!

~Łowczy, 25 listopada 2014

Hubertus Gostyniński 2014

W dniu 9 listopada 2014 odbył się drugi Hubertus Gostyniński. W tym roku Gospodarzem Hubertusa było KŁ Bażant z Gostynina. Po Uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Lucieniu, Nadleśniczy Jacek Lizieniewicz dokonał uroczystej odprawy myśliwych w trakcie której, nasz Kolega Tomasz Iwański złożył ślubowanie myśliwskie. Następnie myśliwi rozjechali się na polowania do obwodów: KŁ Bażant, KŁ Brzask Politechnika Warszawska, WKŁ 328 Trop i WKŁ 308 przy WAT. Na uroczystym pokocie legło 4 jelenie, 3 dziki i 1 lis. Królem Hubertusa został Kolega Tomasz Łaptosz, który pozyskał 1 łanię i 1 cielę. Po zakończeniu polowania odbyła się tradycyjna biesiada myśliwska. Opowieściom i śpiewom nie było końca. Darz Bór !

~Łowczy, 13 listopada 2014

Polowanie Hubertowskie

W dniu 25 października w obwodzie nr 422 odbyło się Polowanie Hubertowskie. Na siedemnaście strzelb, strzelono 5 lisów. Królem, albo jak kto woli, Królową polowania została, nasza nowa Koleżanka Mariola Kosiorek. Fotki będą później. Darz bór!

~Łowczy, 28 października 2014

Polowania zbiorowe

Zarząd na posiedzeniu w dniu 7 października 2014 uchwalił Plan polowań zbiorowych na sezon 2014/2015. Plan można pobrać w zakładce Do pobrania. Darz Bór Koleżanki i Koledzy.

~Łowczy, 10 października 2014

Witamy w Kole Dianę

Zarząd na posiedzeniu w dniu 7 października 2014 roku przyjął w poczt członków Koła Kolejną Dianę , Koleżankę Mariolę Kosiorek. Mariolu niech Ci Bór Darzy !

~Łowczy, 8 października 2014

Pierwsze sukcesy na rykowisku

Na rykowisku padły już dwa byki, w pierwszej i trzeciej klasie wieku. Święty Hubert obdarzył szczególną łaską Kolegę Darka Kaźmierczaka, który strzelił obydwa byki. Oczywiście oprócz łaski, niezbędnym było wyczucie lasu oraz dobry refleks.Darz Bór Darku. Fotki.

~Łowczy, 28 września 2014

Prace gospodarcze

Do wykonania są prace gospodarcze w obwodzie nr 304: dokończenie rozbiórki magazynu, rozbiórka ambon "Janczaka" i "pod dębem", budowa 4 nowych ambon przenośnych, przeniesienie ambony „Szymona”. Zainteresowani wykonaniem prac zgłoszą się do gospodarza obwodu Darka Kaźmierczaka.

~Łowczy, 6 września 2014